Ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej na rynkach azjatyckich

Zabezpieczenie praw własności intelektualnej i przemysłowej to jeden z istotnych elementów wpływających na ryzyko eksportu do państw azjatyckich. Skuteczność ich ochrony jest uzależniona nie tylko od działań jakie podejmuje eksporter, ale od tego w jakim zakresie i jak skutecznie tej ochrony udzielają wymiar sprawiedliwości i administracja państwowa. Wśród rynków azjatyckich Japonia, Singapur i Korea Południowa mają rozwinięte i dobrze funkcjonujące systemy ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej. Pod tym względem są to państwa o niskim ryzyku dla eksporterów. Stosunkowo niskim ryzykiem obarczony jest również eksport na Tajwan. Wejście do Chin wiąże się już z większym prawdopodobieństwem naruszenia praw eksportera. Przed podjęciem decyzji o wyborze rynku w Azji i rozpoczęciem eksportu warto przeanalizować, jak ukształtowane jest otoczenie prawne i jak wpływa ono w praktyce na poziom ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.Pełny tekst analizy.

Świetne półrocze dla polskiego eksportu na Tajwan

W pierwszych sześciu miesiącach br. o prawie 2/3 wzrósł bezpośredni eksport polskich produktów na Tajwan i osiągnął wartość blisko 136 mln usd. Kluczową rolę w eksporcie odgrywały dobra inwestycyjne lub części do nich, pojazdy i produkty przemysłu, maszynowego, elektromaszynowego i elektronicznego. Dynamicznie wzrósł import polskich produktów farmaceutycznych. Dobra konsumenckie jak kosmetyki i napoje alkoholowe również systematycznie zwiększają swoją obecność na Tajwanie. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu eksportu rynek tajwański pozytywnie odróżniał się od chińskiego, koreańskiego i japońskiego na których odnotowano spadki. Wzrost eksportu na Tajwan jest przykładem na przydatność dywersyfikacji rynków eksportowych i korzyści z inwestowania we wprowadzanie produktów również na mniejsze rynki azjatyckie. .Pełny tekst analizy”

Polski eksport do Chin w pierwszym kwartale

Według danych Głównego Urzędu Ceł ChRL wartość importu polskich towarów do Chin w marcu b.r. wyniosła ponad 446 mln usd i była o blisko 20 proc. niższa niż w marcu 2021 r. Marcowy spadek importu był znacznie dynamiczniejszy niż w pierwszych dwóch miesiącach roku, kiedy wyniósł 7,8 proc. Wpłynęło to negatywnie na wyniki całego pierwszego kwartału, w którym import polskich towarów do Chin wyniósł 1 mld 235 mln usd i był o 12,2 proc. niższy niż w ub.r.
Grupami produktowymi, w których w pierwszym kwartale odnotowano największe pod względem wartości spadki, były wyroby z miedzi, przede wszystkim katody miedziane (o ponad 44 mln usd), surowce mineralne, w tym głównie węgiel (o 38,6 mln usd), mleko i jego przetwory (o ponad 23 mln usd). Znacząco spadł również import wyrobów farmaceutycznych, ceramiki przemysłowej oraz drewna. W kilku grupach produktowych odnotowano jednak znaczący wzrost. Absolutnym liderem polskiego eksportu do Chin pod względem wartości wzrostu były kosmetyki. Wzrósł eksport w dziale obejmującym różne produkty chemiczne i w dziale obejmującym zabawki i sprzęt sportowy. Pełny tekst analizy”

Warunki dla eksportu w e-commerce do Singapuru, Malezji, Tajlandii i Wietnamu

Wybuch pandemii znacznie przyspieszył rozwój sprzedaży w kanale e-commerce w Azji Południowo-Wschodniej. W 2020 r. liczba osób dokonujących zakupów online na sześciu największych rynkach w ASEAN wzrosła łącznie o 40 mln, a do końca 2021 ma się zwiększyć o kolejne 30 mln. Wartość całego rynku e-commerce w tych państwach szacowana jest na 132 mld usd. Czynnikami ułatwiającymi dalszy wzrost sprzedaży internetowej są m.in. rozwój telekomunikacji, infrastruktury transportowej, sieci logistycznej i uproszczenie procedur celnych. Z punktu widzenia zarówno wielkości rynku, rozwoju handlu online oraz środowiska otoczenia infrastrukturalnego, logistycznego technologicznego i administracyjnego atrakcyjnymi kierunkami dla polskiego eksportu pod kątem sprzedaży w kanale e-commerce są Singapur, Malezja, Tajlandia oraz Wietnam. Indonezja jest obecnie państwem z największym, zarówno pod względem wartości jak i liczby kupujących, rynkiem e-commerce w ASEAN. Ze względu na swoje znaczenie i potencjał ale również nieco utrudniony dostęp eksport do Indonezji jakkolwiek perspektywiczny wymaga więcej zaangażowania i środków .Pełny tekst analizy”

Sytuacja gospodarcza w Chinach

Wyniki chińskiego eksportu i importu za sierpień są wyraźnie lepsze niż prognozy rynkowe. Eksport z Chin wyrażony w usd wzrósł o 25,6 proc. rdr. W lipcu wzrost było on na poziomie 19,3 proc. Import do Chin wzrósł o 33,1 proc. rdr (usd), w lipcu odpowiednio o 28,1 proc. rdr (usd). Sytuacja w chińskiej gospodarce jest obecnie bardziej złożona niż wskazywały by na to sierpniowe dane dla eksportu i importu. Chińskie przedsiębiorstwa borykają się i będą w najbliższym czasie borykały się z działaniem wielu negatywnych czynników takich jak m.in.: niestabilny popyt zagraniczny i ograniczony popyt krajowy, narastające w ostatnich miesiącach problemy w logistyce, presja inflacyjna (związana między innymi z rosnącymi cenami surowców oraz kosztów transportu), niedobory niektórych surowców i komponentów, co w powiązaniu z problemami w logistyce powoduje wydłużenie czasu realizacji zamówień, nasilenie działań aparatu partyjno-państwowego, mających na celu podporządkowanie działalności gospodarczej polityce gospodarczo-społecznej KPCh.