Korzystne otoczenie makroekonomiczne dla polskiego eksportu do Indonezji

Polski eksport do Indonezji w okresie styczeń-listopad 2022 wzrósł o ponad 18,8 proc. i osiągnął wartość 134,3 mln usd. Polskie firmy eksportowały na indonezyjski rynek głównie maszyny i urządzenia mechaniczne, maszyny i urządzenia elektryczne, produkty mleczarskie oraz półprodukty do produkcji żywności. Indonezyjska gospodarka otrząsnęła się z pandemicznego szoku i wróciła na tory względnie stabilnego wzrostu. Otoczenie makroekonomiczne indonezyjskiego rynku sprzyja obecnie polskiemu eksportowi. W 2022 r. import do Indonezji towarów innych niż ropa i gaz wzrósł o blisko 54,5 proc. w porównaniu do 2020 r. Prognozowany wzrost gospodarczy wyniesie między 4,7 a 5,5 proc. a import ma rosnąć w tempie 11 proc. Korzystne dla polskiego eksportu do Indonezji jest wzmocnienie rupii wobec usd. W 2023 r. inflacja będzie spadać i utrzyma się na poziomie niższym niż w większości pozostałych państw ASEANPełny tekst analizy.

Słabnie popyt w Chinach. E-commerce ratuje sprzedaż detaliczną.

Chińscy konsumenci robią coraz mniejsze zakupy. W październiku sprzedaż detaliczna w Chinach według oficjalnych danych spadła o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Był to pierwszy spadek od czerwca i kontynuacja spadku tempa wzrostu z września, który i tak wówczas wyniósł zaledwie 2,5 proc rdr. Jak w poprzednich miesiącach tempo wzrostu sprzedaży towarów w kanale e-commerce było wyraźnie wyższe od ogólnego tempa wzrostu detalicznej sprzedaży towarów i ciągnęła ogólną sprzedaż w górę. Dochody Chińczyków rosną coraz wolniej, a tempo wzrostu zbliża się się do tempa wzrostu inflacji. Stosunkowo wysokie jest ogólne bezrobocie, szczególnie w dużych miastach. Te czynniki oraz ogólne pogorszenie perspektyw gospodarczych sprawiają, że konsumenci są bardziej wrażliwi na ceny, co jest istotnym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność zakupów internetowych w stosunku do sprzedaży tradycyjnej. Pełny tekst analizy.

Sprzedaż w e-commerce jako uzupełnienie tradycyjnego eksportu do Chin

Eksport polskich towarów do Chin za okres styczeń – lipiec b.r. spadł według danych GUS wyrażonych w usd o 14,3 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku 2021 r. Polskie towary trafiają do Chin przede wszystkim na drodze eksportu tradycyjnego. W znacznym stopniu wynika to ze struktury eksportu, w której lwią część stanowią zgrubnie tylko obrobione surowce, komponenty do produkcji, dobra inwestycyjne oraz części do nich. Udział produktów konsumenckich w całości eksportu jest niewielki. Udział produktów konsumenckich w całości eksportu jest niewielki. W wielu istotnych pozycjach tego segmentu jak mleko, soki owocowe, wyroby cukiernicze, kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu odnotowano spadki. Eksport do Chin można zwiększać w wielu grupach dóbr konsumenckich wykorzystując kanały sprzedaży inne niż eksport tradycyjny. Polskie firmy, które jeszcze nie podjęły eksportu do Chin lub które chcą zmienić dotychczasowy model operacji na chińskim rynku, mają do dyspozycji możliwość wprowadzenia produktów na rynek chiński w kanale e-commerce. Pełny tekst analizy.

Ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej na rynkach azjatyckich

Zabezpieczenie praw własności intelektualnej i przemysłowej to jeden z istotnych elementów wpływających na ryzyko eksportu do państw azjatyckich. Skuteczność ich ochrony jest uzależniona nie tylko od działań jakie podejmuje eksporter, ale od tego w jakim zakresie i jak skutecznie tej ochrony udzielają wymiar sprawiedliwości i administracja państwowa. Wśród rynków azjatyckich Japonia, Singapur i Korea Południowa mają rozwinięte i dobrze funkcjonujące systemy ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej. Pod tym względem są to państwa o niskim ryzyku dla eksporterów. Stosunkowo niskim ryzykiem obarczony jest również eksport na Tajwan. Wejście do Chin wiąże się już z większym prawdopodobieństwem naruszenia praw eksportera. Przed podjęciem decyzji o wyborze rynku w Azji i rozpoczęciem eksportu warto przeanalizować, jak ukształtowane jest otoczenie prawne i jak wpływa ono w praktyce na poziom ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.Pełny tekst analizy.

Świetne półrocze dla polskiego eksportu na Tajwan

W pierwszych sześciu miesiącach br. o prawie 2/3 wzrósł bezpośredni eksport polskich produktów na Tajwan i osiągnął wartość blisko 136 mln usd. Kluczową rolę w eksporcie odgrywały dobra inwestycyjne lub części do nich, pojazdy i produkty przemysłu, maszynowego, elektromaszynowego i elektronicznego. Dynamicznie wzrósł import polskich produktów farmaceutycznych. Dobra konsumenckie jak kosmetyki i napoje alkoholowe również systematycznie zwiększają swoją obecność na Tajwanie. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu eksportu rynek tajwański pozytywnie odróżniał się od chińskiego, koreańskiego i japońskiego na których odnotowano spadki. Wzrost eksportu na Tajwan jest przykładem na przydatność dywersyfikacji rynków eksportowych i korzyści z inwestowania we wprowadzanie produktów również na mniejsze rynki azjatyckie. .Pełny tekst analizy”