Słabnie popyt w Chinach. E-commerce ratuje sprzedaż detaliczną.


Kluczowe wnioski

– w październiku sprzedaż detaliczna w Chinach według oficjalnych danych spadła o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym

– istotna z punktu widzenia polskich eksporterów dóbr konsumenckich wartość detalicznej sprzedaży towarów wzrosła w październiku o zaledwie 0,5 proc. rdr., łącznie dla okresu styczeń – październik o 1,2 proc rdr.

– tempo wzrostu detalicznej sprzedaży towarów w kanale e-commerce było wyraźnie wyższe od tempa wzrostu dla sprzedaży tradycyjnej i w październiku wyniosło 22,1 proc.

– e-commerce zwiększył w październiku udział w sprzedaży detalicznej towarów do 29,1 proc.

– bardzo dobre wyniki sprzedaży w e-commerce mogą zachęcić polskich eksporterów do wykorzystania tego kanału w sprzedaży transgranicznej, a w modelu eksportu tradycyjnego skłonić do wyboru partnera, który ma potencjał w handlu internetowym na chińskim rynku krajowym

– spadek tempa wzrostu dochodów odniesiony do inflacji, wzrost bezrobocia oraz ogólne pogorszenie perspektyw gospodarczych sprawiają, że konsumenci są bardziej wrażliwi na ceny, co zwiększa atrakcyjność zakupów internetowych

– sprzedaż w kanale e-commerce nie jest remedium na słabnący popyt i trudną sytuację gospodarczą w Chinach, może jednak ograniczyć skutki spadków w sprzedaży tradycyjnej

Spadek sprzedaży detalicznej w Chinach

Chińscy konsumenci robią coraz mniejsze zakupy. W październiku sprzedaż detaliczna w Chinach według oficjalnych danych spadła o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Był to pierwszy spadek od czerwca i kontynuacja spadku tempa wzrostu z września, który i tak wówczas wyniósł zaledwie 2,5 proc rdr. Tak słaby wynik był przede wszystkim „zasługą” sektora HoReCa, boleśnie dotkniętego restrykcjami związanymi z polityka „zero Covid”. Istotna z punktu widzenia polskich eksporterów dóbr konsumenckich wartość sprzedaży towarów wzrosła w październiku zaledwie o 0,5 proc. rdr. Łącznie dla okresu styczeń – październik wzrosła tylko o 1,2 proc rdr.

E-commerce ratuje sprzedaż detaliczną

Jak w poprzednich miesiącach tempo wzrostu sprzedaży towarów w kanale e-commerce było wyraźnie wyższe od ogólnego tempa wzrostu detalicznej sprzedaży towarów. W październiku sprzedaż w tym kanale była wyższa o 22,1 proc. rdr i jest to kontynuacja trendu wzrostowego z poprzednich miesięcy. We wrześniu wzrosła o 14,5 proc., a w sierpniu o 12,8 proc.

Tempo wzrostu e-commerce i tradycyjnej sprzedaży detalicznej w Chinach w 2022 r.

Tradycyjna sprzedaż towarów spadła w październiku o ok. 7,7 proc. W poprzednich miesiącach była również bardzo słaba. We wrześniu spadek o 1,2 proc., w sierpniu wzrost o zaledwie 2,3 proc. Przy fatalnych wynikach sprzedaży tradycyjnej e-commerce zwiększał swój udział w ogólnej sprzedaży i w październiku wyniósł on 29,1 proc. Było to o 1,5 pkt. proc. więcej niż październiku 2021.

Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży detalicznej towarów w Chinach w 2022 r.

Bardzo dobre, na tle tradycyjnej sprzedaży i osiągane w warunkach trudnej sytuacji gospodarczej, wyniki handlu w e-commerce mogą zachęcić polskich eksporterów do wykorzystania tego kanału w sprzedaży transgranicznej. Może to być dobry sposób na uzupełnienie lub zastąpienie eksportu tradycyjnego. W sytuacji gdy eksport prowadzony jest przez lokalnego dystrybutora polska firma dokonując wyboru partnera powinna wziąć pod uwagę jego potencjał w sprzedaży internetowej. Sprzedaż w e-commerce nie jest absolutnym remedium na słabnący popyt i ogólną trudną sytuację gospodarczą w Chinach. Zwiększenie roli tego kanału w sprzedaży może jednak pozwolić na utrzymanie jej poziomu lub przynajmniej ograniczenie spadków, spowodowanych szeregiem czynników o negatywnym wpływie.

Zwalnia wzrost dochodów Chińczyków, rośnie bezrobocie

Dochody Chińczyków rosną coraz wolniej, a tempo wzrostu zbliża się się do tempa wzrostu inflacji. W pierwszych trzech kwartałach b.r. średni dochód rozporządzalny wzrósł o 3,2 proc. Był to najwolniejszy wzrost za ten sam okres w ciągu dekady z wyjątkiem 2020 r., w którym ze względu na drakońskie ograniczenia epidemiczne wielu Chińczyków, zwłaszcza pracowników zamiejscowych, utraciło pracę. W październiku inflacja wyniosła 2,1 proc. W okresie lipiec – wrzesień utrzymywała się w paśmie 2,5 – 2,8 proc. Bezrobocie wśród osób młodych jest bardzo wysokie. Według oficjalnych rządowych danych w październiku wyniosło 17,9 proc. i było niewiele niższe niż w lipcu, kiedy sięgnęło 19,9 proc. Stosunkowo wysokie jest ogólne bezrobocie na poziomie 5,5 proc. W 31 głównych ośrodkach administracyjnych bezrobocie wyniosło 6 proc. Jest to najwyższa wartością od maja i kwietnia, kiedy osiągnęło odpowiednio 6,9 i 6,7 proc. Oficjalne dane uwzględniają bezrobocie wśród ludności z meldunkiem miejskim. Nie jest to więc miernik obrazujący sytuację w całej populacji. Ze względu na dynamiczną aprecjację w tym roku dolara do rmb towary importowane podrożały w stosunku do krajowych. Pod koniec października rmb był słabszy o blisko 12 proc. w porównaniu do stycznia i blisko o 15 proc. do najwyższego kursu w lutym. Po niewielkiej aprecjacji rmb pod koniec października i na początku listopada dolar w ostatnich dniach znów zyskuje na wartości.

Słabe wyniki sprzedaży podczas chińskiego „Dnia Singla”

Spadek tempa wzrostów dochodów w relacji do inflacji, wzrost bezrobocia, oraz ogólne pogorszenie perspektyw gospodarczych sprawiają, że konsumenci są bardziej wrażliwi na ceny, co jest istotnym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność zakupów internetowych w stosunku do sprzedaży tradycyjnej. Skala problemów gospodarczych może jednak wpłynąć na wyhamowanie tempa wzrostów w e-commerce. Atmosfera tegorocznego chińskiego festiwalu sprzedaży internetowej znanego jako „Dzień singla” była przytłumiona. W czasie festiwalu, który w ostatnich latach zaczynał się już w końcu października i kończył 11 listopada, chińscy konsumenci, korzystając z atrakcyjnych przecen, dokonywali ogromnych zakupów. Alibaba, która zapoczątkowała festiwal i była przez lata głównym beneficjentem zakupowej ferii, w tym roku nie podała dokładnej wartości obrotów. Chiński gigant e-commerce ograniczył się do ogólnikowego oświadczenia, że są one zbliżone do ubiegłorocznych. Według szacunków firm analitycznych wartość sprzedanych podczas festiwalu towarów (GMV) wyniosła ok. 130 mld usd, w tym 75 mld usd wygenerowane przez Alibabę. Sugeruje to że tegoroczne wyniki są słabsze od osiągniętych w latach poprzednich. W 2021 r. przychody Alibaby w okresie festiwalu wzrosły o 8 proc. rdr, a w 2020 r. o 26 proc rdr. W poprzednich latach JD, główny konkurent Alibaby również osiągał bardzo dobre wyniki. W tym roku JD również nie podał GMV.

Dzień singla jest okresem wzmożonych zakupów internetowych. Stagnacja wzrostu „festiwalowej” sprzedaży po części wynika ze zmiany strategii oraz wytłumionej kampanii promującej tegoroczne wydarzenie. Chińscy giganci e-commerce przesuwają uwagę z wolumenu na dochód oraz jednocześnie obawiają się, że zbyt huczne promowanie wydarzenia może rozdrażnić kierownictwo KPCh, które wdraża politykę „wspólnego dobrobytu” (common prosperity). Istotny wpływ na decyzje zakupowe Chińczyków mają jednak przedłużający się okres restrykcji związanych ze stosowaniem polityki „zero Covid” oraz pogarszające się perspektywy gospodarcze. Wydłużony okres działania czynników negatywnych może mocno odbić się na sprzedaży również w e-commerce.

Chcesz się dowiedzieć więcej o możliwościach eksportu na rynki azjatyckie? Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami.

Chcesz się dowiedzieć więcej o naszej pracy dla eksporterów? Zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się więcej o tym jak pracujemy.