Jak pracujemy

Kwestionariusz

Dla lepszego zrozumienia przez nas sytuacji Państwa firmy zapraszamy do udziału w bezpłatnych niezobowiązujących konsultacjach i prosimy o wypełnienie formularza z kwestionariuszem. Informacje zawarte w formularzu można również przekazać nam telefonicznie. Dzięki tym informacjom możemy lepiej przygotować się do współpracy z Państwem.


Bezpłatne konsultacje

Po otrzymaniu formularza zaproponujemy krótkie bezpłatne konsultacje online na platformie Google Meet. Dogodne terminy konsultacji mogą Państwo zaznaczyć na formularzu lub uzgodnić z nami telefonicznie. Możliwa jest również po uzgodnieniu inna forma konsultacji np. drogą mejlową.


Oferta

Po rozmowie lub korespondencji mejlowej przesyłamy ofertę, w której są zawarte informacje o rodzaju i zakresie analiz, których przeprowadzenie proponujemy, terminie realizacji oraz kosztach. Informujemy również, w jakim zakresie Państwa współpraca będzie potrzebna do sporządzenia przez nas analiz tak, by ich wyniki pozwoliły Państwu na podjęcie jak najlepszych decyzji związanych z eksportem do Azji. Wraz z ofertą przesyłamy draft umowy.


Uzgodnienie zakresu działań

Po zapoznaniu się z naszą propozycją mogą Państwo wskazać zmiany jakie chcieliby Państwo, żeby były wprowadzone w zakresie analiz, charakterze wyników i wniosków lub w zakresie naszych rekomendacji. Wspólnie uzgadniamy zakres opracowania tak by odpowiadał on celom Państwa firmy i był dopasowany do Państwa branży i segmentu produktów.


Umowa i ropoczęcie realizacji

Po uzgodnieniu zakresu opracowania i innych szczegółów współpracy dołączamy je jako załącznik do umowy. Po podpisaniu umowy rozpoczynamy realizację projektu. W trakcie prac pozostajemy z Państwem w kontakcie w celu ewentualnego uzgodnienia dodatkowych szczegółów lub gdyby mieli Państwo jakieś pytania czy wątpliwości.


Sporządzenie analiz

Kompleksowe analizy zazwyczaj realizujemy etapami i przekazujemy Państwu opracowanie w częściach obejmujących jeden lub kilka modułów. Dzięki temu mogą Państwo na bieżąco zadawać pytania dotyczące już przekazanych modułów i ewentualnie uzgodnić pewne modyfikacje w opracowaniu modułów jeszcze nie zrealizowanych. W wypadku realizacji analiz modułowych o węższym zakresie przekazujemy całość opracowania.


Przekazanie raportu

Po zakończeniu prac przesyłamy raport zawierający komplet analiz, z syntetyczną prezentacją wyników i naszymi rekomendacjami.


Końcowe konsultacje

Po otrzymaniu raportu mogą Państwo w określonym terminie przesyłać nam pytania dotyczące raportu. Na pytania i wątpliwości możemy odpowiadać drogą mejlową lub w formie konsultacji online, zależnie od tego która forma będzie dla Państwa bardziej dogodna. Na życzenie, jeśli będzie to możliwe do realizacji z naszej strony, możemy również przeprowadzić konsultacje w siedzibie Państwa firmy.