Najbogatsze chińskie miasta

Łukasz Sarek


Mieszkańcy dużych miast na wschodnim wybrzeżu Chin wciąż są wyraźnie zamożniejsi od Chińczyków zamieszkujących miasta położone wewnątrz kraju. Bogatsze ośrodki miejskie w centralnych i zachodnich Chinach są dużo mniej liczne i rozproszone.


Najbogatsze chińskie miasta z wysokim dochodem rozporządzalnym na osobę - mapa Foray China

KPCh od lat próbuje wyrównać różnice w zamożności mieszkańców z różnych regionów. Przy ogólnym wzroście dobrobytu centralne i zachodnie Chiny wciąż jednak pod względem dochodu rozporządzalnego i potencjału nabywczego pozostają w tyle. Wysokość dochodu rozporządzalnego jest natomiast jednym z kluczowych czynników kształtujących możliwość i skłonność do zakupu importowanych produktów. Wchodząc na chiński rynek warto wziąć pod uwagę geograficzne rozłożenie poziomu zamożności konsumentów.


Pekin, Szanghaj, Kanton, Shenzhen – najbogatsze chińskie miasta


Średni miesięczny dochód mieszkańców Szanghaju i Pekinu według kursów z 2022 r. to dobrze ponad 4 tys. zł. Na poziomie ok. 4 tys. zł kształtuje się dochód rezydentów Shenzhen i Kantonu. Średni roczny dochód rozporządzalny w Chinach w ubiegłym roku wynosił 36883 rmb, czyli nieco ponad 24400 miesięcznie (2036 pln miesięcznie). Dla porównania średni dochód rozporządzalny w Polsce w ubiegłym roku wyniósł blisko 2250 pln. W 2021 r. w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców było to nieco ponad 3 tys. pln.

Dane dla Polski i Chin nie są całkowicie porównywalne, dają jednak obraz potencjału nabywczego mieszkańców dużych chińskich miast. Wykorzystanie tego potencjału wymaga dobrej strategii, zwłaszcza w trudnej obecnie sytuacji gospodarczej. Słabe tempo wzrostu dochodu rozporządzalnego, wysokie bezrobocie wśród młodzieży i niepewność tłamszą popyt. Wpływają jednocześnie niekorzystnie na wartość sprzedaży i marże. W tych warunkach tym bardziej istotny jest wybór tych regionów w Chinach i kanałów sprzedaży, które mają największy potencjał z punktu widzenia polskiego eksportera.


Partnerzy z regionów o wysokim potencjale


E-commerce w Chinach rośnie dużo bardziej dynamicznie niż tradycyjna sprzedaż detaliczna. Osłabia to nieco znaczenie lokalizacji sieci punktów sprzedaży detalicznej jako czynnika w doborze partnera. Z drugiej jednak strony wielu chińskich konsumentów wymaga wręcz ekspresowej dostawy. Dysponowanie odpowiednim zapleczem w danej lokalizacji jest dość przydatne.

Gusta Chińczyków z różnych regionów oraz uwarunkowania społeczne i inne są również odmienne. Powinno to być brane pod uwagę przy doborze produktów i dostosowaniu ich właściwości, jak to ma miejsce np. dla kosmetyków. Różnice między regionami mogą być również wykorzystane w budowaniu odpowiedniego przekazu marketingowego. Decyzja o wyborze kluczowych dla sprzedaży produktów regionów jest istotna z punktu widzenia skuteczności działań i ponoszonych kosztów.


Klastry bogatych miast w Jiangsu, Zhejiangu i Guangdongu


Wiodąca pozycja miast wschodniego wybrzeża jest bardzo wyraźna. Dopiero 15 miejsce na liście zajmuje pierwsza spoza nadmorskiego pasa Changsha, stolica centralnie położonego Hunanu. Skupiskiem bogatych miast jest delta Jangcy. Obok Szanghaju znajdują się w tym regionie takie prężne ośrodki jak Hangzhou – stolica Zhejiangu, Nankin stolica Jiangsu. Inne gospodarczo rozwinięte miasta tej ostatniej prowincji to Suzhou, Wuxi, Nantong, Changzhou.

Najbogatsze chińskie miasta - ranking

Zamożnym miastem w prowincji Zhejiang jest również Ningbo. To miasto zostało wyznaczone przez KPCh do pełnienia funkcji kluczowego ośrodka dla rozwoju wymiany handlowej z Europą Środkowo-wschodnią. W Ningbo są m.in. organizowane coroczne targi Chiny – EŚW. Położone w tej prowincji Wenzhou, pomimo spadku znaczenia, wciąż pozostaje w czołówce zamożnych chińskich miast. Inne istotne ośrodki tego regionu, które nie weszły do zestawienia prawdopodobnie ze względu na mniejszą liczbę ludności, to Taizhou i Shaoxing.

Drugim skupiskiem zamożnych miast jest tradycyjnie region delty Rzeki Perłowej. Wokół Shenzhenu i Kantonu powstały silne ośrodki gospodarcze jak Dongguan, Foshan oraz nie uwzględnione w zestawieniu Zhongshan i Jiangmen. W prowincji Fujian dominującym gospodarczo ośrodkiem jest Xiamen. Z dochodem na mieszkańca 68 tys. rmb zostawił on w tyle stolicę prowincji Fuzhou oraz stare handlowe miasto Quanzhou.


Pojedyncze zamożniejsze miasta w Chinach centralnych i zachodnich


Przewaga wschodniego wybrzeża pod względem zamożności jakkolwiek bardzo wyraźna nie oznacza, że sprzedaż w innych regionach nie może być atrakcyjna. Takie ośrodki jak Changsha, Wuhan, Hefei i Zhengzhou, których potencjał autor analizował w jednej z wcześniejszych publikacji mogą być istotnymi punktami na mapie dystrybucyjnej. Wokół nich nie utworzyły się jednak jeszcze klastry zamożnych miast powiązanych lub satelickich. „Potencjał czterech tygrysów środkowych Chin z punktu widzenia zamożności mieszkańców wciąż jednak znacznie przewyższa podległe im miasta. Będąc głównymi ośrodkami gospodarczymi i administracyjnymi w swoich prowincjach stanowią one natomiast dobrą bazę do rozwoju biznesu na pozostałe ośrodki miejskie. Rosnąca zamożność miast trzeciego i czwartego tiera pozwoli przeskalować w przyszłości biznes na pozostałą część prowincji.”

Podobnie jest w wypadku innych stosunkowo silnych ośrodków regionalnych jak Chengdu, czy nieco słabszych jak Xi’an, Guiyang, Chongqing. W odróżnieniu jednak od wschodniego wybrzeża z już istniejącymi „klastrami zamożności” w pozostałych prowincjach nie ukształtowały się one jeszcze na szeroką skalę. Ich powstanie zależy w znacznym stopniu do tego czy chińskie władze skutecznie wdrożą politykę urbanizacji ukierunkowaną na rozwój miast trzeciego i czwartego tiera m.in. poprzez zatrzymanie odpływu młodych pracowników do kilku ośrodków regionalnych lub na wschodnie wybrzeże. Najbogatsze chińskie miasta wciąż korzystają z tego przepływu.


Źródło danych


Źródłem danych jest opracowanie chińskiego dziennika First Financial (第⼀财经). Autorzy opracowania uwzględnili miasta pierwszego i drugiego rzędu, stolice prowincji, miasta o istotnym znaczeniu gospodarczym nie będące stolicami prowincji lub miastami wydzielonymi.

Dane uwzględniają dochody ludności miasta jako jednostki administracyjnej czyli zarówno dochody ludności zamieszkującej ścisły obszar miejski jak również mieszkańców okolicznych wsi wchodzących w skład powiatu miejskiego. Średni dochód ludności stricte obszaru miasta jest nieco wyższy i np. w Pekinie wyniósł 84 tys. rmb rocznie (55 658 pln na rok/ 4638 pln namiesiąc)

First Financial (第⼀财经 jest jednym z najbardziej poczytnych w Chinach dzienników o tematyce gospodarczej należącym do kontrolowanej przez aparat partyjno-państwowy Shanghai Media Group (SMG).

Chcesz się dowiedzieć więcej o możliwościach eksportu na rynki azjatyckie? Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami.

Chcesz się dowiedzieć więcej o naszej pracy dla eksporterów? Zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się więcej o tym jak pracujemy.