Świetne półrocze dla polskiego eksportu na Tajwan


Łukasz Sarek


  • w pierwszej połowie roku polski eksport na Tajwan wzrósł do blisko 136 mln usd i był o prawie 2/3 wyższy niż w 2021,
  • rynek tajwański pozytywnie odróżniał się od chińskiego, koreańskiego i japońskiego na których odnotowano spadek eksportu,
  • kluczową rolę w eksporcie na Tajwan mają dobra inwestycyjne lub części do nich, pojazdy i produkty przemysłu, maszynowego, elektromaszynowego i elektronicznego, te trzy grupy miały łącznie ponad połowę udziału w eksporcie i blisko 2/3 udziału w dodatnim wzroście eksportu
  • niemal trzykrotnie wzrósł import na Tajwan polskich produktów farmaceutycznych,
  • rośnie również import niektórych produktów konsumenckich, które zwiększają swoją obecność na tajwańskim rynku jak np. piwo i alkohole wysokoprocentowe oraz kosmetyki,
  • warto zwiększać dywersyfikacje eksportu i inwestować we wprowadzenie produktów na Tajwan i inne mniejsze niż chiński rynki azjatyckie

Dynamiczny wzrost polskiego eksportu na Tajwan

W pierwszych sześciu miesiącach br. o prawie 2/3 rdr wzrósł bezpośredni eksport polskich produktów na Tajwan i osiągnął wartość blisko 136 mln usd. Według danych tajwańskich wartość importu wzrosła o nieco ponad 12 proc. i wyniosła blisko 224 mln usd.

Wartość polskiego eksportu na Tajwan jest wielokrotnie niższa od eksportu do Chin, największego partnera handlowego Polski w regionie. Jest również wyraźnie niższa od eksportu do innych kluczowych partnerów jak Japonia i Korea. Dynamika wzrostu eksportu na Tajwan jest jednak w tym roku bardzo mocno dodatnia, co wyróżnia ten rynek na tle innych. Eksport do Chin spadł w pierwszej połowie roku o 13,7 proc., do Japonii o 6,4 proc., a do Korei spadł aż o 17,3 proc.

Różnica w danych tajwańskich i polskich wynika głównie z trzech czynników. GUS raportuje dane eksportowe na bazie FOB, natomiast strona tajwańska podaje dane według wartości deklarowanych przy imporcie, czyli włącznie z transportem, ubezpieczeniem itd. Część importowanych na Tajwan towarów dociera przez państwa trzecie i jest sprzedawana przez inne podmioty z dodaną ich marżą. Polski eksporter nie zawsze wie, że Tajwan jest docelową destynacją dla jego produktów. Dane tajwańskie za ten sam okres co dane GUS również nie uwzględniają towarów, które już zostały nadane w Polsce, ale nie dotarły jeszcze do tajwańskich portów.

Motory wzrostu polskiego eksportu na Tajwan

Łącznie wartość wzrostu polskiego eksportu na Tajwan w działach w których odnotowano dodatni wzrost wyniosła ponad 65 mln usd. Kluczową rolę w eksporcie odgrywały pojazdy (głównie ciągniki i pojazdy transportowe). Podobnie jak w latach poprzednich produkty w czołówce były również produkty przemysłu maszynowego oraz elektromaszynowego i elektronicznego. Według danych GUS te trzy największe działy łącznie miały ponad 55 proc. udział w całym eksporcie. Były również motorami dodatniej dynamiki eksportu, gdyż odntowano w nich wzrosty odpowiednio o 352 proc., 69 proc. i 62 proc. rdr. Według danych tajwańskich import w dwóch ostatnich działach było niższy o blisko 35 proc. i 18 proc. rdr Biorąc pod uwagę wartości eksportu w poszczególnych miesiącach może to oznaczać, że partie towarów o znacznej wartości jeszcze nie dotarły na Tajwan. Stosunkowo niewielkie znaczenie miał natomiast eksport katod miedzianych i innych produktów z miedzi, który wyniósł nieco ponad 6 mln usd. Dobrze sprzedawały się produkty przemysłu chemicznego, szczególnie odczynniki diagnostyczne. Na rynek tajwański weszły też w większej ilości produkty z włókiem szklanych. Na wykresie zaprezentowano udział poszczególnych działów w dodatnim wzroście polskiego eksportu na Tajwan.

Produkty farmaceutyczne nie uwzględnione na diagramie, to jedna z kilku pozycji eksportowych, w których uwidacznia się szczególnie duża rozbieżność danych i rola eksportu pośredniego. W pierwszej połowie br. Tajwan zaimportował polskie produkty farmaceutyczne o wartości ponad 39 mln usd. Polskie statystyki wskazują na eksport na poziomie zaledwie ok 3.5 mln usd.

Polskie kosmetyki i alkohole na Tajwanie

Coraz więcej jest na Tajwanie polskich produktów kosmetycznych. Według danych tajwańskich w pierwszej połowie roku import wzrósł o blisko 15 proc. Według GUS odnotowano natomiast ponad 22 proc. spadek. Niektórzy polscy producenci kosmetyków jak Irena Eris, Farmona czy Ziaja są od już od jakiegoś czasu obecni na rynku tajwańskim. Pojawiają się również coraz częściej produkty mniej znanych na rynkach azjatyckich polskich firm jak np. Urody Polskiej (BI-ES) czy Delii.

Systematycznie rośnie eksport piwa. W pierwszej połowie br. skoczył o blisko 60 proc. do wartości blisko 1,1 mln usd. Jest to wciąż stosunkowo niewiele, ale prawie 2,5 razy więcej niż w 2019 r. Na tajwańskim rynku dostępne są warzone w Polsce piwa polskich marek należące do międzynarodowych koncernów, jak np. produkty szczecińskiego Bosmana z grupy Carlsberg. Na Tajwan importowano również produkty różnych marek należących do grupy Van Pur jak np. Brok. Zdarzają się również piwa mniejszych producentów sprzedawane często w bardziej wyspecjalizowanych sklepach oferujących szerszy asortyment zagranicznych alkoholi. Tajwańczycy maja również dość szeroki wybór produkowanej w Polsce wódki. Obok dobrze znanej Żubrówki i obecnych w wielu sklepach różnych odmian Belvedere obecne są też alkohole od nieco mniej znanych producentów jak np. Masuria albo Ultimate Vodka. W pierwszym półroczu o blisko 170 proc. wzrósł eksport napojów alkoholowych.

Nieliczne grupy ze spadkiem eksportu

Nie we wszystkich grupach udało się utrzymać poziom eksportu. O 30 proc. spadł eksport produktów zbożowych takich jak np płatki i inne produkty śniadaniowe. Drastycznie spadł eksport pierza. Pod względem wartości dość znacząco spadł eksport kauczuku syntetycznego i podobnych produktów. Liczba grup o znacznym spadku wartości eksportu jest nieliczna i nie wpływa istotnie na ogólny pozytywny obraz sytuacji na tajwańskim rynku. Wartość spadku eksportu w działach, w których był on niższy niż w 2021, wyniosła łącznie tylko 11,9 mln usd. Wzrost eksportu na Tajwan jest przykładem na przydatność dywersyfikacji rynków eksportowych i korzyści z inwestowania we wprowadzanie produktów również na mniejsze rynki azjatyckie.