Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 14/09/2022.

Właścicielem tej witryny jest:

Łukasz Sarek Foray China
ul. Mogilska 16/7, 31-516 Kraków
Polska
Email: lp.anihcyarof@oruib
Numer telefonu: +48695688217
VAT ID: 6572097771

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Łukasz Sarek Foray China :

Łukasz Sarek

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w CEIDG na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

6572097771

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.