Oferta

Oferta analiz rynków azjatyckich

Specjalizujemy się w analizach rynków:

  • chińskiego,
  • tajwańskiego,
  • singapurskiego,
  • indonezyjskiego.

W wybranych branżach i grupach produktowych realizujemy analizy rynków innych państw Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej.

Zależnie od charakteru działalności eksportowej klienta oraz branży i segmentu produktów proponujemy jeden z trzech standardowych rodzajów analiz:
– analizę sektorową,
– standardową analizę makrootoczenia,
– pogłębioną analizę rynku rozszerzoną o scenariusze i prognozy.
Dzięki modułowej strukturze analiz ich zakres oraz głębokość mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.


Polecane analizy

Analizę sektorową polecamy:

Klientom, którzy chcą wykorzystać potencjał eksportowy konkretnego wstępnie wybranego rynku azjatyckiego i chcą wiedzieć:

  • jakie są korzyści, koszty i ryzyko wprowadzenia produktów na dany rynek,
  • jak silna jest konkurencja, co oferuje klientom i jakie są bariery dostępu do rynku,
  • czy oferta eksportowa firmy będzie atrakcyjna dla klientów biznesowych i konsumentów
  • jaka jest dynamika i kierunek zmian w sytuacji rynkowej

Więcej o ofercie analizy sektorowej

Jak pracujemy.

Standardową analizę otoczenia rynku polecamy:

Klientom, którzy jeszcze nie zdecydowali, który rynek azjatycki jest dla nich atrakcyjny.

Wyniki analizy otoczenia biznesowego i potencjału eksportowego danego rynku oraz nasze wnioski i rekomendacje będą przydatne w podjęciu w decyzji o zaangażowaniu środków w przygotowanie firmy do eksportu na dany rynek lub o wyborze innego kierunku ekspansji.

Więcej o ofercie standardowej analizy otoczenia

Jak pracujemy.

Pogłębioną analizę rynku rozszerzoną o prognozy i scenariusze polecamy:

Klientom, którzy ze względu na potencjał rynków azjatyckich traktują je jako ważny element portfolio eksportowego oraz są zainteresowani budowaniem swojej pozycji rynkowej w dłuższym horyzoncie czasowym i przy zaangażowaniu znaczniejszych zasobów.
Analiza oparta jest na analizie sektorowej rozszerzonej o prognozowanie i na scenariuszowej analizie makrootoczenia rynku.

Więcej o ofercie pogłębionej analizy rynku

Jak pracujemy.

Na życzenie klientów na podstawie wyników naszych analiz opracowujemy kompleksowe strategie działań eksportowych przedsiębiorstwa na wybranych rynkach azjatyckich