Polski eksport do Chin w pierwszym kwartale

Według danych Głównego Urzędu Ceł ChRL wartość importu polskich towarów do Chin w marcu b.r. wyniosła ponad 446 mln usd i była o blisko 20 proc. niższa niż w marcu 2021 r. Marcowy spadek importu był znacznie dynamiczniejszy niż w pierwszych dwóch miesiącach roku, kiedy wyniósł 7,8 proc. Wpłynęło to negatywnie na wyniki całego pierwszego kwartału, w którym import polskich towarów do Chin wyniósł 1 mld 235 mln usd i był o 12,2 proc. niższy niż w ub.r.
Grupami produktowymi, w których w pierwszym kwartale odnotowano największe pod względem wartości spadki, były wyroby z miedzi, przede wszystkim katody miedziane (o ponad 44 mln usd), surowce mineralne, w tym głównie węgiel (o 38,6 mln usd), mleko i jego przetwory (o ponad 23 mln usd). Znacząco spadł również import wyrobów farmaceutycznych, ceramiki przemysłowej oraz drewna. W kilku grupach produktowych odnotowano jednak znaczący wzrost. Absolutnym liderem polskiego eksportu do Chin pod względem wartości wzrostu były kosmetyki. Wzrósł eksport w dziale obejmującym różne produkty chemiczne i w dziale obejmującym zabawki i sprzęt sportowy. Pełny tekst analizy”

E-commerce do Chin cz.2: modele sprzedaży

Coraz więcej małych i średnich polskich przedsiębiorstw szuka sposobu wejścia na rynek chiński lub na zwiększenie wolumenu obecnego eksportu do Chin. Dynamiczny rozwój e-commerce transgranicznego dostarcza szereg atrakcyjnych rozwiązań. W drugiej części naszej mini serii poświęconej sprzedaży do Chin w drodze internetowego handlu zagranicznego prezentujemy podstawowe modele wejścia na rynek e-commerce w Chinach: bezpośrednia sprzedaż chińskiemu konsumentowi z własnego sklepu online lub poprzez jedną z europejskich albo globalnych platform e-cmmerce, założenie sklepu online na chińskiej platformie, podpisanie umowy na dostawy towarów dla chińskich platformy w ramach jej sprzedaży własnej oraz podjęcie współpracy z chińskim butikiem internetowym. Doradzamy również który model jest najbardziej odpowiedni dla małego, średniego lub dużego polskiego przedsiębiorstwa.

Warunki dla eksportu w e-commerce do Singapuru, Malezji, Tajlandii i Wietnamu

Wybuch pandemii znacznie przyspieszył rozwój sprzedaży w kanale e-commerce w Azji Południowo-Wschodniej. W 2020 r. liczba osób dokonujących zakupów online na sześciu największych rynkach w ASEAN wzrosła łącznie o 40 mln, a do końca 2021 ma się zwiększyć o kolejne 30 mln. Wartość całego rynku e-commerce w tych państwach szacowana jest na 132 mld usd. Czynnikami ułatwiającymi dalszy wzrost sprzedaży internetowej są m.in. rozwój telekomunikacji, infrastruktury transportowej, sieci logistycznej i uproszczenie procedur celnych. Z punktu widzenia zarówno wielkości rynku, rozwoju handlu online oraz środowiska otoczenia infrastrukturalnego, logistycznego technologicznego i administracyjnego atrakcyjnymi kierunkami dla polskiego eksportu pod kątem sprzedaży w kanale e-commerce są Singapur, Malezja, Tajlandia oraz Wietnam. Indonezja jest obecnie państwem z największym, zarówno pod względem wartości jak i liczby kupujących, rynkiem e-commerce w ASEAN. Ze względu na swoje znaczenie i potencjał ale również nieco utrudniony dostęp eksport do Indonezji jakkolwiek perspektywiczny wymaga więcej zaangażowania i środków .Pełny tekst analizy”

Sytuacja gospodarcza w Chinach

Wyniki chińskiego eksportu i importu za sierpień są wyraźnie lepsze niż prognozy rynkowe. Eksport z Chin wyrażony w usd wzrósł o 25,6 proc. rdr. W lipcu wzrost było on na poziomie 19,3 proc. Import do Chin wzrósł o 33,1 proc. rdr (usd), w lipcu odpowiednio o 28,1 proc. rdr (usd). Sytuacja w chińskiej gospodarce jest obecnie bardziej złożona niż wskazywały by na to sierpniowe dane dla eksportu i importu. Chińskie przedsiębiorstwa borykają się i będą w najbliższym czasie borykały się z działaniem wielu negatywnych czynników takich jak m.in.: niestabilny popyt zagraniczny i ograniczony popyt krajowy, narastające w ostatnich miesiącach problemy w logistyce, presja inflacyjna (związana między innymi z rosnącymi cenami surowców oraz kosztów transportu), niedobory niektórych surowców i komponentów, co w powiązaniu z problemami w logistyce powoduje wydłużenie czasu realizacji zamówień, nasilenie działań aparatu partyjno-państwowego, mających na celu podporządkowanie działalności gospodarczej polityce gospodarczo-społecznej KPCh.

Plan dla Shenzhenu i polski eksport

18 sierpnia br. zostały opublikowane zalecenia Rady Państwa ChRL dotyczące wspierania rozwoju Shenzhenu jako modelowego międzynarodowego centrum innowacyjności. W dokumencie zdefiniowano wspierane kierunki rozwoju gospodarczego, ramy prawne i mechanizmy wsparcia. Określone zostały również planowane elementy tworzenia sprzyjającego środowiska biznesowego (m.in. pewna demokratyzacja życia społeczno-politycznego, rozbudowa i cyfryzacja infrastruktury).
Udana realizacja planów poskutkuje stworzeniem atrakcyjnego ekosystemu dla zakładania w Shenzhen nowych firm technologicznych oraz lokowania tu oddziałów, spółek córek itp. przez firmy chińskie z innych regionów oraz firmy zagraniczne. Zagranicznym firmom lokalizacja w Shenzhen znacząco ułatwi dostosowanie produktów i usług do potrzeb lokalnych odbiorców i ich wprowadzenie na chiński rynek.