Wojna cenowa w chińskim e-commerce

Na początku marca chiński gigant handlu elektronicznego JD (Jingdong) ogłosił nową politykę subsydiowania sprzedawców. Potwierdziły się tym samym informacje z końca lutego o poważnych zmianach w strategii chińskiej grupy i agresywniejszej walce o bardziej wrażliwego cenowo klienta. Zdecydowana odpowiedź konkurencji w warunkach coraz wolniej rosnącego rynku może doprowadzić do wojny cenowej. Przyjęcie przez JD nowej strategii jest kolejnym sygnałem zmian jakie zachodzą w chińskim e-commerce. Wzrost sprzedaży jest ograniczany przez nasycenie rynku ale przede wszystkim przez spadek popytu. Wynika on ze spadku tempa wzrostu dochodów oraz niepewności co do sytuacji makroekonomicznej. Obniżki cen mogą być jednym ze sposobów na zachęcenie chińskich konsumentów do zakupów. Wzrost różnicy w cenie dóbr krajowych w porównaniu do dóbr importowanych może skłonić część konsumentów do rezygnacji z zagranicznej oferty. Pełny tekst analizy.

Kurs walutowy w eksporcie do Chin.

Wahania kursów walut mają istotny wpływ na rentowność i ryzyko eksportu na rynek chiński. W okresie marzec 2022– styczeń 2025 rozpiętość kursów na parze RMB/PLN wyniosła 15 proc. a zmienność kursowa przekroczyła 3,2 proc. Najwięcej na każdym juanie (rmb) sprzedanego w Chinach produktu zarobili eksporterzy w marcu i lipcu. Najmniej w maju czerwcu i listopadzie. W transakcjach z chińskimi partnerami, które prowadzone są w usd lub euro, zazwyczaj ma miejsce dwukrotne przewalutowanie. Z tego względu ryzyko kursowe związane z eksportem na chiński rynek jest wyższe niż w eksporcie do Eurolandu czy do USA. Pod uwagę należy bowiem wziąć czynniki, które wpływają na zmianę wartości co najmniej trzech walut w dwóch parach walutowych. Analizę i prognozowanie kursów walutowych eksporterzy mogą oprzeć na danych NBP, organizacji międzynarodowych, rynkowych lub na własnej bazie wartości transakcyjnej. Wybór metody wyliczenia kursu, która będzie najlepiej dopasowana do sytuacji danego eksportera jest kwestią indywidualną. Pełny tekst analizy.

Korzystne otoczenie makroekonomiczne dla polskiego eksportu do Indonezji

Polski eksport do Indonezji w okresie styczeń-listopad 2022 wzrósł o ponad 18,8 proc. i osiągnął wartość 134,3 mln usd. Polskie firmy eksportowały na indonezyjski rynek głównie maszyny i urządzenia mechaniczne, maszyny i urządzenia elektryczne, produkty mleczarskie oraz półprodukty do produkcji żywności. Indonezyjska gospodarka otrząsnęła się z pandemicznego szoku i wróciła na tory względnie stabilnego wzrostu. Otoczenie makroekonomiczne indonezyjskiego rynku sprzyja obecnie polskiemu eksportowi. W 2022 r. import do Indonezji towarów innych niż ropa i gaz wzrósł o blisko 54,5 proc. w porównaniu do 2020 r. Prognozowany wzrost gospodarczy wyniesie między 4,7 a 5,5 proc. a import ma rosnąć w tempie 11 proc. Korzystne dla polskiego eksportu do Indonezji jest wzmocnienie rupii wobec usd. W 2023 r. inflacja będzie spadać i utrzyma się na poziomie niższym niż w większości pozostałych państw ASEANPełny tekst analizy.

Słabnie popyt w Chinach. E-commerce ratuje sprzedaż detaliczną.

Chińscy konsumenci robią coraz mniejsze zakupy. W październiku sprzedaż detaliczna w Chinach według oficjalnych danych spadła o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Był to pierwszy spadek od czerwca i kontynuacja spadku tempa wzrostu z września, który i tak wówczas wyniósł zaledwie 2,5 proc rdr. Jak w poprzednich miesiącach tempo wzrostu sprzedaży towarów w kanale e-commerce było wyraźnie wyższe od ogólnego tempa wzrostu detalicznej sprzedaży towarów i ciągnęła ogólną sprzedaż w górę. Dochody Chińczyków rosną coraz wolniej, a tempo wzrostu zbliża się się do tempa wzrostu inflacji. Stosunkowo wysokie jest ogólne bezrobocie, szczególnie w dużych miastach. Te czynniki oraz ogólne pogorszenie perspektyw gospodarczych sprawiają, że konsumenci są bardziej wrażliwi na ceny, co jest istotnym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność zakupów internetowych w stosunku do sprzedaży tradycyjnej. Pełny tekst analizy.

Sprzedaż w e-commerce jako uzupełnienie tradycyjnego eksportu do Chin

Eksport polskich towarów do Chin za okres styczeń – lipiec b.r. spadł według danych GUS wyrażonych w usd o 14,3 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku 2021 r. Polskie towary trafiają do Chin przede wszystkim na drodze eksportu tradycyjnego. W znacznym stopniu wynika to ze struktury eksportu, w której lwią część stanowią zgrubnie tylko obrobione surowce, komponenty do produkcji, dobra inwestycyjne oraz części do nich. Udział produktów konsumenckich w całości eksportu jest niewielki. Udział produktów konsumenckich w całości eksportu jest niewielki. W wielu istotnych pozycjach tego segmentu jak mleko, soki owocowe, wyroby cukiernicze, kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu odnotowano spadki. Eksport do Chin można zwiększać w wielu grupach dóbr konsumenckich wykorzystując kanały sprzedaży inne niż eksport tradycyjny. Polskie firmy, które jeszcze nie podjęły eksportu do Chin lub które chcą zmienić dotychczasowy model operacji na chińskim rynku, mają do dyspozycji możliwość wprowadzenia produktów na rynek chiński w kanale e-commerce. Pełny tekst analizy.