Słabnie popyt w Chinach. E-commerce ratuje sprzedaż detaliczną.

Chińscy konsumenci robią coraz mniejsze zakupy. W październiku sprzedaż detaliczna w Chinach według oficjalnych danych spadła o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Był to pierwszy spadek od czerwca i kontynuacja spadku tempa wzrostu z września, który i tak wówczas wyniósł zaledwie 2,5 proc rdr. Jak w poprzednich miesiącach tempo wzrostu sprzedaży towarów w kanale e-commerce było wyraźnie wyższe od ogólnego tempa wzrostu detalicznej sprzedaży towarów i ciągnęła ogólną sprzedaż w górę. Dochody Chińczyków rosną coraz wolniej, a tempo wzrostu zbliża się się do tempa wzrostu inflacji. Stosunkowo wysokie jest ogólne bezrobocie, szczególnie w dużych miastach. Te czynniki oraz ogólne pogorszenie perspektyw gospodarczych sprawiają, że konsumenci są bardziej wrażliwi na ceny, co jest istotnym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność zakupów internetowych w stosunku do sprzedaży tradycyjnej. Pełny tekst analizy.

Sprzedaż w e-commerce jako uzupełnienie tradycyjnego eksportu do Chin

Eksport polskich towarów do Chin za okres styczeń – lipiec b.r. spadł według danych GUS wyrażonych w usd o 14,3 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku 2021 r. Polskie towary trafiają do Chin przede wszystkim na drodze eksportu tradycyjnego. W znacznym stopniu wynika to ze struktury eksportu, w której lwią część stanowią zgrubnie tylko obrobione surowce, komponenty do produkcji, dobra inwestycyjne oraz części do nich. Udział produktów konsumenckich w całości eksportu jest niewielki. Udział produktów konsumenckich w całości eksportu jest niewielki. W wielu istotnych pozycjach tego segmentu jak mleko, soki owocowe, wyroby cukiernicze, kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu odnotowano spadki. Eksport do Chin można zwiększać w wielu grupach dóbr konsumenckich wykorzystując kanały sprzedaży inne niż eksport tradycyjny. Polskie firmy, które jeszcze nie podjęły eksportu do Chin lub które chcą zmienić dotychczasowy model operacji na chińskim rynku, mają do dyspozycji możliwość wprowadzenia produktów na rynek chiński w kanale e-commerce. Pełny tekst analizy.

Ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej na rynkach azjatyckich

Zabezpieczenie praw własności intelektualnej i przemysłowej to jeden z istotnych elementów wpływających na ryzyko eksportu do państw azjatyckich. Skuteczność ich ochrony jest uzależniona nie tylko od działań jakie podejmuje eksporter, ale od tego w jakim zakresie i jak skutecznie tej ochrony udzielają wymiar sprawiedliwości i administracja państwowa. Wśród rynków azjatyckich Japonia, Singapur i Korea Południowa mają rozwinięte i dobrze funkcjonujące systemy ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej. Pod tym względem są to państwa o niskim ryzyku dla eksporterów. Stosunkowo niskim ryzykiem obarczony jest również eksport na Tajwan. Wejście do Chin wiąże się już z większym prawdopodobieństwem naruszenia praw eksportera. Przed podjęciem decyzji o wyborze rynku w Azji i rozpoczęciem eksportu warto przeanalizować, jak ukształtowane jest otoczenie prawne i jak wpływa ono w praktyce na poziom ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.Pełny tekst analizy.

Świetne półrocze dla polskiego eksportu na Tajwan

W pierwszych sześciu miesiącach br. o prawie 2/3 wzrósł bezpośredni eksport polskich produktów na Tajwan i osiągnął wartość blisko 136 mln usd. Kluczową rolę w eksporcie odgrywały dobra inwestycyjne lub części do nich, pojazdy i produkty przemysłu, maszynowego, elektromaszynowego i elektronicznego. Dynamicznie wzrósł import polskich produktów farmaceutycznych. Dobra konsumenckie jak kosmetyki i napoje alkoholowe również systematycznie zwiększają swoją obecność na Tajwanie. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu eksportu rynek tajwański pozytywnie odróżniał się od chińskiego, koreańskiego i japońskiego na których odnotowano spadki. Wzrost eksportu na Tajwan jest przykładem na przydatność dywersyfikacji rynków eksportowych i korzyści z inwestowania we wprowadzanie produktów również na mniejsze rynki azjatyckie. .Pełny tekst analizy”

Polski eksport do Chin w pierwszym kwartale

Według danych Głównego Urzędu Ceł ChRL wartość importu polskich towarów do Chin w marcu b.r. wyniosła ponad 446 mln usd i była o blisko 20 proc. niższa niż w marcu 2021 r. Marcowy spadek importu był znacznie dynamiczniejszy niż w pierwszych dwóch miesiącach roku, kiedy wyniósł 7,8 proc. Wpłynęło to negatywnie na wyniki całego pierwszego kwartału, w którym import polskich towarów do Chin wyniósł 1 mld 235 mln usd i był o 12,2 proc. niższy niż w ub.r.
Grupami produktowymi, w których w pierwszym kwartale odnotowano największe pod względem wartości spadki, były wyroby z miedzi, przede wszystkim katody miedziane (o ponad 44 mln usd), surowce mineralne, w tym głównie węgiel (o 38,6 mln usd), mleko i jego przetwory (o ponad 23 mln usd). Znacząco spadł również import wyrobów farmaceutycznych, ceramiki przemysłowej oraz drewna. W kilku grupach produktowych odnotowano jednak znaczący wzrost. Absolutnym liderem polskiego eksportu do Chin pod względem wartości wzrostu były kosmetyki. Wzrósł eksport w dziale obejmującym różne produkty chemiczne i w dziale obejmującym zabawki i sprzęt sportowy. Pełny tekst analizy”