Wojna cenowa w chińskim e-commerce

Na początku marca chiński gigant handlu elektronicznego JD (Jingdong) ogłosił nową politykę subsydiowania sprzedawców. Potwierdziły się tym samym informacje z końca lutego o poważnych zmianach w strategii chińskiej grupy i agresywniejszej walce o bardziej wrażliwego cenowo klienta. Zdecydowana odpowiedź konkurencji w warunkach coraz wolniej rosnącego rynku może doprowadzić do wojny cenowej. Przyjęcie przez JD nowej strategii jest kolejnym sygnałem zmian jakie zachodzą w chińskim e-commerce. Wzrost sprzedaży jest ograniczany przez nasycenie rynku ale przede wszystkim przez spadek popytu. Wynika on ze spadku tempa wzrostu dochodów oraz niepewności co do sytuacji makroekonomicznej. Obniżki cen mogą być jednym ze sposobów na zachęcenie chińskich konsumentów do zakupów. Wzrost różnicy w cenie dóbr krajowych w porównaniu do dóbr importowanych może skłonić część konsumentów do rezygnacji z zagranicznej oferty. Pełny tekst analizy.

Kurs walutowy w eksporcie do Chin.

Wahania kursów walut mają istotny wpływ na rentowność i ryzyko eksportu na rynek chiński. W okresie marzec 2022– styczeń 2025 rozpiętość kursów na parze RMB/PLN wyniosła 15 proc. a zmienność kursowa przekroczyła 3,2 proc. Najwięcej na każdym juanie (rmb) sprzedanego w Chinach produktu zarobili eksporterzy w marcu i lipcu. Najmniej w maju czerwcu i listopadzie. W transakcjach z chińskimi partnerami, które prowadzone są w usd lub euro, zazwyczaj ma miejsce dwukrotne przewalutowanie. Z tego względu ryzyko kursowe związane z eksportem na chiński rynek jest wyższe niż w eksporcie do Eurolandu czy do USA. Pod uwagę należy bowiem wziąć czynniki, które wpływają na zmianę wartości co najmniej trzech walut w dwóch parach walutowych. Analizę i prognozowanie kursów walutowych eksporterzy mogą oprzeć na danych NBP, organizacji międzynarodowych, rynkowych lub na własnej bazie wartości transakcyjnej. Wybór metody wyliczenia kursu, która będzie najlepiej dopasowana do sytuacji danego eksportera jest kwestią indywidualną. Pełny tekst analizy.

Korzystne otoczenie makroekonomiczne dla polskiego eksportu do Indonezji

Polski eksport do Indonezji w okresie styczeń-listopad 2022 wzrósł o ponad 18,8 proc. i osiągnął wartość 134,3 mln usd. Polskie firmy eksportowały na indonezyjski rynek głównie maszyny i urządzenia mechaniczne, maszyny i urządzenia elektryczne, produkty mleczarskie oraz półprodukty do produkcji żywności. Indonezyjska gospodarka otrząsnęła się z pandemicznego szoku i wróciła na tory względnie stabilnego wzrostu. Otoczenie makroekonomiczne indonezyjskiego rynku sprzyja obecnie polskiemu eksportowi. W 2022 r. import do Indonezji towarów innych niż ropa i gaz wzrósł o blisko 54,5 proc. w porównaniu do 2020 r. Prognozowany wzrost gospodarczy wyniesie między 4,7 a 5,5 proc. a import ma rosnąć w tempie 11 proc. Korzystne dla polskiego eksportu do Indonezji jest wzmocnienie rupii wobec usd. W 2023 r. inflacja będzie spadać i utrzyma się na poziomie niższym niż w większości pozostałych państw ASEANPełny tekst analizy.

Content marketing w Chinach i w Polsce

Marketing treści jest coraz ważniejszym narzędziem w rękach marketerów działających na różnych rynkach nawet tak odmiennych jak chiński i polski. Ze względu na specyfikę rynku oraz odmienne oczekiwania odbiorców wiele elementów strategii wdrażania marketingu treści na obu rynkach jest odmienne, są jednak również wyraźne podobieństwa. Wśród badanych polskich przedsiębiorstw u jednej trzeciej content marketing w firmie jest częścią strategii marketingowej, natomiast spisaną i wdrożoną strategię content marketingową zadeklarowało tylko 7% badanych. Na wczesnym etapie świadomości z korzyści content marketingu jest niewiele ponad 20% pytanych, którzy nie posiadają takiej strategii, ale zamierzają ją opracować. chińskie firmy z badanej grupy bardziej doceniają znaczenie tej formy marketingu niż badane polskie firmy, choć wciąż jednak wiele z nich nie wykorzystuje wszystkich lub prawie wszystkich możliwości jaka ona daje. Tylko 13 proc. chińskich firm można określić jako profesjonalistów lub ekspertów marketingu treści. Pełny tekst analizy.

Słabnie popyt w Chinach. E-commerce ratuje sprzedaż detaliczną.

Chińscy konsumenci robią coraz mniejsze zakupy. W październiku sprzedaż detaliczna w Chinach według oficjalnych danych spadła o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Był to pierwszy spadek od czerwca i kontynuacja spadku tempa wzrostu z września, który i tak wówczas wyniósł zaledwie 2,5 proc rdr. Jak w poprzednich miesiącach tempo wzrostu sprzedaży towarów w kanale e-commerce było wyraźnie wyższe od ogólnego tempa wzrostu detalicznej sprzedaży towarów i ciągnęła ogólną sprzedaż w górę. Dochody Chińczyków rosną coraz wolniej, a tempo wzrostu zbliża się się do tempa wzrostu inflacji. Stosunkowo wysokie jest ogólne bezrobocie, szczególnie w dużych miastach. Te czynniki oraz ogólne pogorszenie perspektyw gospodarczych sprawiają, że konsumenci są bardziej wrażliwi na ceny, co jest istotnym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność zakupów internetowych w stosunku do sprzedaży tradycyjnej. Pełny tekst analizy.