Wpływ kursów walutowych na atrakcyjność cenową polskiego eksportu do Chin

W lipcu kurs PLNY/CNY przekroczył granicę 1,8, co jest najwyższą wartością od maksimów osiąganych w lipcu-sierpniu 2020 r. Od czasu osiągnięcia tych rekordowych wartości do początku października ubiegłego roku złoty sukcesywnie choć z wahaniami tracił na wartości w stosunku do juana. W październiku ubiegłego roku trend odwrócił się dynamicznie. W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy złotówka wzmocniła się w stosunku do juana o ok 28 proc. Ma to bezpośredni wpływ na opłacalność polskiego eksportu do Chin. Dla polskich eksporterów słaby juan przy niezmienionej cenie eksportowej w dolarze może oznaczać wzrost cen na ich towary wyrażone w lokalnej chińskiej walucie. Przekłada się to na spadek konkurencyjności ich produktów w stosunku do oferowanych przez lokalnych producentów lub eksporterów z państw o korzystniejszym kursie w stosunku do juana. Przy transakcjach realizowanych przez USD jest on uzależniony od kursów na parach USD/CNY i USD/PLN. Kurs chińskiej waluty do dolara spadał dynamicznie od stycznia br. W lipcu juan wzmocnił się ale tylko nieznacznie i obecnie jest nieco poniżej 7,2 rmb za dolara. Jest to poziom zbliżony do rekordowo niskiego z października i listopada 2022 r., kiedy wynosił blisko 7,3. Chińska waluta była na podobnych poziomach wobec dolara na przełomie 2007 i 2008 r. Pełny tekst analizy.

Najbogatsze chińskie miasta

Mieszkańcy najbogatszych miast na wschodnim wybrzeżu Chin mają dochód rozporządzalny wyższy niż mieszkańcy większych polskich miast. Dla polskich eksporterów jest to interesująca grupa docelowa, która dysponuje środkami I skłonnością do zakupów zagranicznych produktów. Skupiskiem bogatych miast jest delta Jangcy. Obok Szanghaju znajdują się w tym regionie takie prężne ośrodki jak Hangzhou – stolica Zhejiangu, Nankin stolica Jiangsu. Inne gospodarczo rozwinięte miasta tej ostatniej prowincji to Suzhou, Wuxi, Nantong, Changzhou. Zamożnym miastem w prowincji Zhejiang jest również Ningbo. Drugim skupiskiem zamożnych miast jest tradycyjnie region delty Rzeki Perłowej. Wokół Shenzhenu i Kantonu powstały silne ośrodki gospodarcze jak Dongguan, Foshan oraz nie uwzględnione w zestawieniu Zhongshan i Jiangmen. W prowincji Fujian dominującym gospodarczo ośrodkiem jest Xiamen. Pełny tekst analizy.

Trudny rok dla polskiego eksportu na Tajwan

Polski bezpośredni eksport na Tajwan według danych GUS w pierwszych dwóch miesiącach wzrósł o 10 proc. W marcu odnotowano jednak gwałtowny spadek. W rezultacie za cały pierwszy kwartał bezpośredni eksport na Tajwan był niższy o 14 proc. od eksportu w pierwszym kwartale 2022 r. Jego wartość wyniosła nieco ponad 56 mln usd. Tąpnięcie wartości eksportu jakkolwiek bardzo wyraźne nie niweluje jeszcze ponad 43 proc. wzrostu eksportu w ubiegłym roku. Niestety polski eksport na Tajwan jest niezbyt stabilny i notował zarówno dynamiczne wzrosty (np. +39 proc. w 2020 r.) oraz głębokie spadki (np. -22 proc. w 2021). Burzliwe w ostatnich latach otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne, które wpływało na dynamiczne zmiany popytu, kursów walutowych i sprawność logistyczną przyczyniło się do znacznie podwyższonej zmienności eksportu. Pełny tekst analizy.

Wojna cenowa w chińskim e-commerce

Na początku marca chiński gigant handlu elektronicznego JD (Jingdong) ogłosił nową politykę subsydiowania sprzedawców. Potwierdziły się tym samym informacje z końca lutego o poważnych zmianach w strategii chińskiej grupy i agresywniejszej walce o bardziej wrażliwego cenowo klienta. Zdecydowana odpowiedź konkurencji w warunkach coraz wolniej rosnącego rynku może doprowadzić do wojny cenowej. Przyjęcie przez JD nowej strategii jest kolejnym sygnałem zmian jakie zachodzą w chińskim e-commerce. Wzrost sprzedaży jest ograniczany przez nasycenie rynku ale przede wszystkim przez spadek popytu. Wynika on ze spadku tempa wzrostu dochodów oraz niepewności co do sytuacji makroekonomicznej. Obniżki cen mogą być jednym ze sposobów na zachęcenie chińskich konsumentów do zakupów. Wzrost różnicy w cenie dóbr krajowych w porównaniu do dóbr importowanych może skłonić część konsumentów do rezygnacji z zagranicznej oferty. Pełny tekst analizy.

Kurs walutowy w eksporcie do Chin.

Wahania kursów walut mają istotny wpływ na rentowność i ryzyko eksportu na rynek chiński. W okresie marzec 2022– styczeń 2025 rozpiętość kursów na parze RMB/PLN wyniosła 15 proc. a zmienność kursowa przekroczyła 3,2 proc. Najwięcej na każdym juanie (rmb) sprzedanego w Chinach produktu zarobili eksporterzy w marcu i lipcu. Najmniej w maju czerwcu i listopadzie. W transakcjach z chińskimi partnerami, które prowadzone są w usd lub euro, zazwyczaj ma miejsce dwukrotne przewalutowanie. Z tego względu ryzyko kursowe związane z eksportem na chiński rynek jest wyższe niż w eksporcie do Eurolandu czy do USA. Pod uwagę należy bowiem wziąć czynniki, które wpływają na zmianę wartości co najmniej trzech walut w dwóch parach walutowych. Analizę i prognozowanie kursów walutowych eksporterzy mogą oprzeć na danych NBP, organizacji międzynarodowych, rynkowych lub na własnej bazie wartości transakcyjnej. Wybór metody wyliczenia kursu, która będzie najlepiej dopasowana do sytuacji danego eksportera jest kwestią indywidualną. Pełny tekst analizy.