Oferta analizy sektorowej

W ramach analizy sektorowej oceniamy sytuację na wybranym rynku azjatyckim wewnątrz sektora, branży lub segmentu produktów. Klient otrzymuje kompleksową ocenę atrakcyjności rynku pod kątem jego oferty eksportowej.

Naszą ocenę opieramy na wszechstronnej analizie zasad i barier wejścia na rynek, konkurencji, segmentów klientów biznesowych i konsumentów oraz czynników kształtujących charakter i dynamikę zmian w obrębie rynku.

W analizie prezentujemy i oceniamy korzyści, koszty i ryzyko wejścia na wybrany rynek azjatycki

Dzięki modułowej strukturze nasze analizy mogą być dopasowane do potrzeb klienta, rodzaju produktów lub usług i charakteru rynku.

Moduły analizy sektorowej

Analiza zasad wejścia na rynek:

√ wymagania prawne i standardy jakości
√ procedury dopuszczenia produktu do obrotu
√ modele i koszty wejścia na rynek
√ rodzaje i wpływ barier nieformalnych
√ mechanizmy i koszty ochrony praw eksportera
√ łatwość i koszty wyjścia z rynku

Analiza konkurencji:

√ stopień koncentracji konkurencji zagranicznej i krajowej
√ bliscy konkurenci i ich oferta
√ dominujące strategie i modele operacyjne
√ kanały sprzedaży
√ czynniki przewagi konkurencyjnej
√ dynamika i cykliczność zmian podaży
√ marże i rentowność operacji

Analiza rynku kupujących:

√ pojemność i chłonność rynku
√ stopień koncentracji klientów biznesowych
√ segmenty klientów biznesowych
i konsumentów
√ oczekiwania klientów w zakresie funkcjonalności i innych cech produktów
√ kanały komunikacji i pozyskiwania klientów
√ dynamika i cykliczność zmian popytu

Analiza dynamiki zmian rynku:

√ nowe technologie i innowacyjne rozwiązania
√ konkurencja ze strony zamienników lub substytutów
√ prawdopodobieństwo wejścia nowych kluczowych graczy
√ nowe segmenty i nisze rynku
√ perspektywy integracji wertykalnej i horyzontalnej

Opcja: Model łańcucha dostaw

Jako uzupełnienie analizy sektorowej w ramach wsparcia działań eksportowych oferujemy dodatkowo opracowanie optymalnego modelu łańcucha dostaw. Na podstawie analizy modeli operacyjnych rekomendujemy efektywny i bezpieczny przepływ towarów, usług, płatności i informacji oraz model łańcucha dostaw dostosowany do specyfiki danego sektora lub branży.

Zapraszamy do przeczytania o tym, jak zacząć z nami współpracę a następnie do wypełnienia formularza z kwestionariuszem oraz do kontaktu telefonicznego lub mejlem.