Oferta analizy otoczenia rynku

W ramach analiz otoczenia oceniamy wpływ czynników otoczenia politycznego, makroekonomicznego, prawnego, technologicznego i społeczno-kulturowego na wybrany rynek azjatycki.

Standardowe analizy makrootoczenia służą zdefiniowaniu potencjału rynków azjatyckich pod kątem konkretnej branży lub segmentu produktów eksportera. W ramach analizy kompleksowo oceniamy aktualne środowisko biznesowe. Na życzenie klienta realizujemy analizy porównawcze kilku wybranych rynków. Oferujemy analizy kompleksowe oraz analizy modułowe poszczególnych obszarów otoczenia. Na podstawie wyników analizy polski eksporter może wybrać rynek lub rynki azjatyckie z największym potencjałem eksportowym dla tego rodzaju produktów i usług jakie oferuje.


Standardowe moduły analizy makrootoczenia
rynków azjatyckich

Analiza sytuacji politycznej

Oceniamy wpływ systemu politycznego, dwustronnych stosunków politycznych i sytuacji międzynarodowej na rynek.

Analiza makro trendów

Definiujemy trendy makroekonomicznych i ich wpływ na dynamikę procesów rynkowych i sytuację w branży lub segmencie produktów.

Analiza otoczenia prawnego

Analizujemy wpływ środowiska prawnego oraz kierunki zmian legislacyjnych na wprowadzenie na rynek nowych marek i produktów.

Analiza procesów społecznych

Analizujemy procesy społeczne oraz ich wpływ na wielkość, kształt i charakter rynku oraz na dynamikę i kierunek zmian w branży.

Analiza czynników kulturowych

Oceniamy wpływ czynników kulturowych na charakter stosunków rynkowych, wzorce zachowań i postawy uczestników obrotu rynkowego

Analiza postępu technologicznego

Oceniamy efekty wprowadzania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań na dynamikę rozwoju danej branży

Zapraszamy do przeczytania o tym, jak zacząć z nami współpracę a następnie do wypełnienia formularza z kwestionariuszem oraz do kontaktu telefonicznego lub mejlem.