Plan dla Shenzhenu i polski eksport


Łukasz Sarek

Rządowy plan rozwoju Shenzhen

18 sierpnia br. zostały opublikowane zalecenia Rady Państwa ChRL dotyczące wspierania rozwoju Shenzhenu jako modelowego międzynarodowego centrum innowacyjności. W dokumencie zdefiniowano wspierane kierunki rozwoju gospodarczego, ramy prawne i mechanizmy wsparcia. Określone zostały również planowane elementy tworzenia sprzyjającego środowiska biznesowego (m.in. pewna demokratyzacja życia społeczno-politycznego, rozbudowa i cyfryzacja infrastruktury).

Wybrane kluczowe założenia planu: 1. intensyfikacja współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami szczególnie w takich branżach jak: – 5G – sztuczna inteligencja – cybernetyka – biologia informacyjna – biomedycyna

2. Komercjalizacja i internacjonalizacja badań naukowych i tworzenia ośrodków badawczych poza Chinami we współpracy z lokalnymi instytucjami oraz tworzenia warunków dla przyciągania zagranicznych ekspertów i instytucji.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw z obszaru nowych technologii poprzez wdrożenie elastycznego systemu regulacji prawnych i mechanizmów wsparcia finansowego.

Dlaczego Shenzhen?

Shenzhen jest jednym z symboli chińskiego sukcesu gospodarczego i dynamicznie rozwijającym się centrum przemysłowym, finansowym, logistycznym i handlowym zaliczanym do czterech największych i najważniejszych chińskich metropolii. Shenzhen już dysponuje rozbudowanym ekosystemem firm technologicznych i jest siedzibą takich przedsiębiorstw jak Huawei, ZTE, Tencent, BGI, BYD. Zlokalizowane są w nim również liczne zagraniczne inwestycje z sektora IT i innych. Wytypowanie miasta na technologicznego czempiona jest naturalne a planowane mechanizmy i instrumenty mają ułatwić i przyspieszyć dalszy rozwój miasta jako jednego z głównych światowych centrów innowacyjności i ośrodków produkcyjnych przedsiębiorstw wykorzystujących najnowsze technologie.

Znaczenie planu i perspektywy

Udana realizacja planów poskutkuje stworzeniem atrakcyjnego ekosystemu dla zakładania w Shenzhen nowych firm technologicznych oraz lokowania tu oddziałów, spółek córek itp. przez firmy chińskie z innych regionów oraz firmy zagraniczne. Zagranicznym firmom lokalizacja w Shenzhen znacząco ułatwi dostosowanie produktów i usług do potrzeb lokalnych odbiorców i ich wprowadzenie na chiński rynek.

Szerszy kontekst

Promowanie Shenzhenu jako globalnego centrum innowacyjnego jest jednym z elementów budowania pozycji Chin jako światowej potęgi technologicznej. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej w obszarze nowych technologii umożliwi chińskim przedsiębiorstwom zdobycie znacznego udziału na chińskim rynku lub w skali globalnej w branżach kreujących wysoką wartość dodaną. Jest to również istotny element w budowaniu pozycji Shenzhenu jako lidera w tworzonej Great Bay Area, kosztem Hong Kongu. Nieprzypadkowo ogłoszenie planu ma miejsce w momencie gdy społeczeństwo Hong Kongu domaga się poszanowania autonomii i zatrzymania wzrostu wpływu Pekinu na wewnętrzne sprawy regionu autonomicznego.

Co to oznacza dla polskich firm

W Shenzhen już działają w różnych formach polskie firmy technologiczne, które korzystają w ten sposób z bliskości do chińskich dostawców lub z łatwiejszego niż z Polski dostępu do chińskiego rynku. Firmy technologiczne planujące wejście na chiński rynek powinny wziąć pod uwagę Shenzhen jako pierwszą w Chinach lokalizację dla swojej działalności. Z drugiej strony polskie przedsiębiorstwa oraz administracja państwowa powinny zwrócić uwagę na możliwy wzrost chińskiej konkurencji stymulowany wsparciem ze strony Pekinu.