Oferta

Oferta standard

W tym wariancie oferujemy podstawową analizę sektorową pozwalającą na ocenę atrakcyjności rynku chińskiego pod kątem konkretnego sektora, branży lub segmentu produktów. Wskazujemy kluczowe dla wprowadzenia produktu do Chin elementy sytuacji rynkowej i oceniamy potencjalne korzyści, rodzaje ryzyka, koszty.
Grupy analiz będące podstawą naszej analizy sektorowej to:

Analiza zasad wejścia na rynek:

√ wymagania prawne
√ standardy jakości
√ koszty wejścia
√ kanały kontaktu i dostępu do odbiorców
√ wpływ nieformalnych zasad i powiązań na funkcjonowanie w branży
√ łatwość wyjścia z rynku i dynamika zmian konkurencji

Analiza konkurencji w branży:

√ stopień koncentracji konkurencji zagranicznej i krajowej
√ dynamika i cykliczność zmian podaży
√ dominujące strategie i modele operacyjne
√ czynniki przewagi konkurencyjnej
√ stopień zaangażowania w branży
√ kluczowe technologie i innowacyjne rozwiązania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Analiza rynku kupujących:

√ pojemność i chłonność rynku,
√ stopień koncentracji rynku kupujących
√ dynamika i cykliczność zmian popytu
√ nastawienie kupujących do produktów importowanych
√ prawdopodobieństwo i kierunki integracji wertykalnej
√ prawdopodobieństwo i potencjalna skala zakupu zamienników lub substytutów

Opcja: Model łańcucha dostaw

Jako uzupełnienie analizy sektorowej w ramach wsparcia działań eksportowych oferujemy dodatkowo opracowanie optymalnego modelu łańcucha dostaw do Chin. Jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepsza strategia wymaga efektywnego wdrożenia. Na podstawie analizy modeli operacyjnych rekomendujemy efektywny i bezpieczny przepływ towarów, usług, płatności i informacji oraz model łańcucha dostaw do Chin dostosowany do specyfiki danego sektora lub branży.

Oferta premium

W wariancie premium wykonujemy poszerzone i pogłębione analizy środowiska biznesowego i ich wpływ na sytuację w branży lub segmencie produktów. Analizy z oferty premium są niezwykle przydatnym i praktycznym uzupełnieniem podstawowej analizy sektorowej. Wykonujemy również pojedyncze analizy z pakietu premium.

definiujemy

czynniki otoczenia makroekonomicznego, prawnego, biznesowego i społecznego wspierające i hamujące wzrost branży lub segmentu produktów oraz ich znaczenie dla wejścia na chiński rynek

prognozujemy

dynamikę i kierunki rozwoju danej branży lub segmentu produktów w Chinach

tworzymy

strategie działań dostosowane do sytuacji w branży oraz do kształtujących chiński rynek trendów politycznych, gospodarczych, społecznych, legislacyjnych, technologicznych

Analizy w pakiecie premium

Analiza sytuacji politycznej​

Oceniamy wpływ chińskiego ustroju państwowego oraz rozwoju wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji politycznej na rynek

Analiza makro trendów

Definiujemy trendy makroekonomicznych i ich wpływ na dynamikę procesów rynkowych i sytuację w branży lub segmencie produktów

Analiza otoczenia prawnego

Analizujemy wpływ chińskiego środowiska prawnego oraz kierunki zmian legislacyjnych na wprowadzenie do Chin nowych marek i produktów

Analiza procesów społecznych

Analizujemy dynamikę procesów społecznych i ich wpływ na wielkość, kształt i charakter rynku chińskiego

Analiza czynników kulturowych

Oceniamy wpływ czynników kulturowych na charakter stosunków rynkowych, wzorce zachowań i postawy uczestników obrotu rynkowego

Analiza postępu technologicznego

Szacujemy efekty wprowadzania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań na dynamikę rozwoju danej branży