Inkaso dokumentowe w eksporcie do Chin

W transakcjach handlowych, w których stosowany jest transport morski a kupujący nie ma zaufania do sprzedającego, lub utracił je w trakcie realizacji zamówienia warto jako formę płatności rozważyć inkaso dokumentowe (Documents against payment, D/P). Jest to rozwiązanie bezpieczne dla kupującego, ponieważ płatność jest dokonywana dopiero po wyjściu towaru z portu nadania, po dosłaniu oryginałów dokumentów eksportowych do banku wskazanego przez kupującego i poddaniu ich weryfikacji. Inkaso dokumentowe jest również stosowane w sytuacji wystąpienia problemów w realizacji umowy opartej na zaliczce Czytaj więcej…