EKSPORT DO CHIN

Dla przedsiębiorstw, które chcą wejść na chiński rynek lub zdobyć nowych chińskich odbiorców i zwiększyć sprzedaż opracowujemy kompleksowe modele eksportu do Chin.

Nasze usługi oferujemy eksporterom którzy:

-chcą sprzedać swoje produkty bezpośrednio chińskim konsumentom w kanale e-commerce

– chcą wprowadzić produkty konsumenckie lub usługi na rynek chiński bezpośrednio lub poprzez chińskich przedstawicieli,

– kierują ofertę dóbr przemysłowych lub usług do chińskich odbiorców biznesowych

Opracowywane przez nas modele eksportu do Chin obejmują:

– wybór odpowiedniego podstawowego sposobu sprzedaży do Chin

– środki zabezpieczenia praw własności intelektualnej

– określenie grupy docelowej w Chinach i dostosowanie pod jej kątem strategii eksportowej

– wybór z oferty produktów odpowiednich dla wybranej grupy odbiorców

– dostosowanie produktu pod względem właściwości, funkcjonalności, opakowania do wymogów chińskiego prawa,

– dobór odpowiednich kanałów sprzedaży produktów w Chinach

– prezentacja wizerunku marki w Chinach z uwzględnieniem czynników kulturowych

– promocja właściwości i funkcjonalności produktu dostosowana do chińskiego odbiorcy

– strategia cenowa na rynek chiński

– efektywny model dostaw towarów z uwzględnieniem przepływu finansów informacji

– model efektywnej i satysfakcjonującej chińskich klientów obsługi posprzedażowej

– mechanizmy zabezpieczenia transakcji

Nasze atuty:

– dzięki wieloletniej obecności w Chinach i współpracy z partnerami z różnych chińskich prowincji mamy świadomość dywersyfikacji rynku i umiejętność operowania w różnych lokalizacjach,

-korzystanie z dobranych pod kątem chińskiego rynku i odpowiednio dostosowanych metod i narzędzi analitycznych,

-wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją w chińskim środowisku prawno-biznesowym,

-wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu łańcuchami dostaw i znajomość prawnych i praktycznych aspektów handlu międzynarodowego,

-prowadzenie przez wiele lat działalności w Chinach i znajomość języka chińskiego dają nam znajomość zwyczajów i metod działania chińskich biznesmenów i chińskiej administracji oraz mechanizmów funkcjonowania chińskiego społeczeństwa.