Obniżki ceł w Chinach na 187 produktów z importu

Chińskie ministerstwo finansów w ubiegłym tygodniu opublikowało na swojej stronie rozporządzenie wydane przez komisję taryf celnych rady państwa dotyczące obniżenia ceł importowych na 187 produktów. Dla państw cieszących się klauzulą najwyższego uprzywilejowania jak np. Polska średnie cła na te produkty po obniżce będą wynosiły 7,7 proc. zamiast 17,3 proc. Obniżki dotyczą głównie produktów spożywczych, farmaceutycznych, suplementów diety i odzieży. Chińskie władze starają się udowodnić, że otwierają swój rynek na zagraniczne importowane produkty i dążą do zrównoważenia bilansu handlowego i zwiększenia Czytaj więcej…