ANALIZY CHIŃSKIEGO RYNKU

Wszechstronna analiza jest podstawą dla efektywnej strategii wprowadzenia produktów i usług na chiński rynek. Sporządzane przez nas analizy dają obraz możliwości chińskiego rynku oraz wyzwań jakim trzeba sprostać.

Nasze analizy chińskiego rynku są dostosowane do potrzeb:
– przedsiębiorstw, które w Chinach chcą samodzielnie lub wspólnie z chińskim partnerem budować sieć sprzedaży produktów konsumenckich Chinach

– instytucji państwowych, samorządowych, związków i stowarzyszeń branżowych oraz innych organizacji wspierających przedsiębiorców w wejściu na chiński rynek

– instytucji państwowych lub samorządowych zainteresowanych przyciągnięciem chińskich inwestycji, które potrzebują oceny potencjału inwestorskiego w danej branży

– przedsiębiorstw, które chcą samodzielnie wprowadzić na rynek chiński produkty przemysłowe lub przygotowują się do negocjacji i podjęcia współpracy z chińskim partnerem

Zakres analiz

Podstawą w naszej pracy są analizy sektorowe, analizy środowiska biznesowego oraz analizy modeli operacyjnych dostosowane do specyfiki chińskiego rynku i sytuacji społeczno-gospodarczej w Chinach.

Zależnie od potrzeb klienta sporządzamy pełne kompleksowe analizy jak również analizy wycinkowe, których zakres klient może budować z poszczególnych modułów. Na życzenie klientów i we współpracy z nimi opracowujemy również strategie wejścia na rynek chiński.

Elementy analizy sektorowej
– analiza bezpośredniej konkurencji w Chinach zarówno krajowej jak zagranicznej
– analiza klientów i konsumentów
– analiza możliwości wejścia nowych konkurentów, np. z Polski oraz perspektywy zmian konkurencji chińskiej,
– analiza perspektyw zmian w segmentach produktowych i zmian w strukturze produktów konkurencyjnych

Elementy analizy środowiska biznesowego
– analiza makroekonomiczna
– analiza chińskiego otoczenia prawnego
– analiza wpływu sytuacji politycznej
– analiza chińskich uwarunkowań społeczno-kulturowych
– analiza postępu technologicznego

Jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepsza strategia wymaga efektywnego wdrożenia. Nasza analiza modeli operacyjnych daje odpowiedź na pytanie jaki model łańcucha dostaw do Chin będzie optymalny. Rekomendujemy jak ukształtować efektywny i bezpieczny przepływ towarów, usług,płatności i informacji.